Een week verder

En dan zijn we zomaar een week verder en is er wat opbouw in onze werkweek zichtbaar geworden. De dinsdag, woensdag en zaterdag staan in het teken van werken in ConCafé, maar de dagen zijn qua werkzaamheden zeker niet hetzelfde. Op dinsdag en zaterdag komen er vooral mensen uit de straat en wijk voor een kopje koffie of thee, vaak met iets er bij. Gewoon toast met een beetje boter is favoriet en is hier heel normaal bij de koffie. Het wordt dan ook veel gevraagd. Kinderen willen wel graag iets zoets maar daar zijn regels voor: 1 per kind. Dat kun je doen wanneer het gratis is 😉 en de maatregel was nodig.

De kinderen van ConCafé

kids in ConcafeOmdat er steeds meer kinderen tussen de schooltijden door binnenkwamen is besloten om de woensdagmiddag voor hen te reserveren. Maar zij moeten in ConCafé hun huiswerk maken. Zomaar rondhangen is beslist niet de bedoeling. Op deze middag zijn er extra vrijwilligers aanwezig om hen te helpen bij vakken zoals rekenen, wiskunde, geschiedenis, Engels en geografie. Afgelopen woensdag schatten we het aantal kinderen op zeker 25. Hun leeftijd  is zo ongeveer tussen de 10 en 15 jaar. Er zit groot verschil in de mate waarin zij hulp nodig hebben.

Kids in ConcafeRob en ik hebben een aantal kinderen kunnen helpen met het maken van hun opdrachten voor de Engelse les. Eén jongen konden we duidelijk maken dat zijn leraar het vast op prijs zou stellen wanneer hij de gestelde vragen niet alleen met yes of no zou beantwoorden maar hij er wat toelichting bij zou schrijven. Opdracht 1 deden we samen, toen moest hij weer naar school. Opdracht 2 kwam hij later op de middag nog aan ons laten zien. En ja, gemaakt met wat meer dan alleen yes of no. Wat leuk is dat! En wat is ‘Google Translate’ een hulp voor ons.

Adeus!