Extra nieuwsbericht Kerk van de Nazarener Amersfoort Zuid – Ook kleinere bijeenkomsten geschrapt.
Wat zijn we bemoedigd door berichten uit onze gemeenten van mensen die elkaar gisteren op een of andere manier hebben opgezocht en op verrassende manieren de onderlinge band hebben versterkt. We horen ook van mensen die vanwege vaak milde klachten hun huis niet uit zijn geweest, maar goed worden verzorgd. Of die in stilte zijn gaan wandelen. Zulke berichten stemmen dankbaar; maar we realiseren ons ook dat we vast niet iedereen in beeld hebben.

Intussen is gisteravond duidelijk geworden, dat we er nog niet zijn. Naast het verbieden van grotere bijeenkomsten raden overheid en medische specialisten ons aan om ook kleinere bijeenkomsten te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

Wat betekent dat voor onze kerk?
In overleg met de andere deelgemeenten hebben we daarom besloten om alle kerkelijke activiteiten waar meerdere mensen bij betrokken zijn te schrappen of via Skype of een andere verbinding te organiseren. Voor sommige vergaderingen bijvoorbeeld kan dat een prima optie zijn. Voor huiskringen of LEF-groepen veel minder. Maar we willen hiermee, hoe ingewikkeld soms, bijdragen aan een deel van de oplossing.

Wat kun je doen?
We realiseren ons dat dit ingrijpend kan zijn. We vragen je daarom dringend om oog, oor en hart te hebben voor mensen die juist nu extra aandacht en hulp nodig hebben vanwege ziekte of ouderdom. Of mensen die alleen zijn en voor wie de komende weken best eenzaam kunnen worden en soms maar weinig contact hebben via social media. Benader je kernteam of je voorganger als je hierbij hulp nodig hebt. Laten we ook opletten op gezinnen die met jonge kinderen aan huis zijn gebonden nu.

Wat doen de kernteams?
Vanuit de staf zorgen we ervoor dat er per deelgemeente en apart voor de jeugd content beschikbaar komt via onze website, de nieuwsbrieven en de socials. Ideeën krijgen steeds meer vorm én zijn in ontwikkeling, dus je bent van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen via je eigen voorganger of Ruurt als jeugdwerker (jeugdwerk@kvdnamersfoort.nl). Wie weet wat er ondanks de sfeer van sociale isolatie voor moois aan de oppervlakte komt, waarmee we elkaar kunnen bemoedigen en inspireren.

Ten slotte
We beleven met elkaar ongekende tijden. Sommigen van ons hebben last van de onzekerheden die dit met zich meebrengt of omdat ze behoren tot de risicogroep. Anderen dreigen inkomsten te verliezen of zijn juist extra in touw omdat ze werkzaam zijn in de vitale beroepen. In dit alles willen we onze hulp en onze verwachting stellen op de Heer, onze God. Aan Hem vertrouwen we elkaar toe in de hoop en het geloof dat er ook uit iets slechts iets goeds kan groeien.

We wensen je mede namens de kerkenraad Gods nabijheid en zegen toe.

Gerrie, Sylvia, Ruurt, Pim