Even iets over ons

G

od is liefde. Dat is het hart van ons geloof. Dat geloof is ontstaan door het leven, de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is de beroemdste inwoner van het stadje Nazareth. Vandaar onze naam. Jezus is voor ons hèt toonbeeld van het allergrootste, het allermooiste, het allerheiligste… van God. In zijn passie voor zuiverheid, gerechtigheid, vrijheid, heeft Jezus God een gezicht gegeven.

Wij geloven dat God alles nieuw wil maken. Dat wil zeggen: zoals het door Hem bedoeld is. In Jezus zien we het begin van de nieuwe wereld die God aan het vormen is. Jezus verbond zich in totale overgave aan God en mensen. Hij nodigde anderen uit om zijn weg van radicale liefde te volgen en zo Gods wereld binnen te treden.

Als kerk vormen we een plek waar we samen de weg van Jezus kunnen ontdekken. We streven ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen iets van de nieuwe wereld kunnen ervaren. We willen elkaar inspireren en begeleiden om zelf de weg van Jezus te gaan. Daarbij vertrouwen we erop dat God in ieder mens aanwezig is om hem of haar te helpen die weg te gaan.

D

e Kerk van de Nazarener is niet ontstaan uit een scheuring, maar uit vereniging en opwekking. Zij beweert van zichzelf ook niet ’de enig ware kerk’ te zijn. Integendeel! Wij geloven in de eenheid van de kerk van Jezus Christus en voelen ons één met allen die de Heer Jezus oprecht dienen en liefhebben.

Wij onderkennen de enorme variëteit aan christelijke geloofsrichtingen en geloven dat de Heilige Geest iedere gelovige naar die gemeenschap leidt waar hij of zij zich uiteindelijk thuis zal weten.

Wij geloven in de eenheid in verscheidenheid van het christelijk geloof. Geen eenheid van belijden, moraal, of gedrag in alles, maar wel één van liefde uit een volkomen toegewijd hart. De persoonlijke interpretaties met betrekking tot aspecten van geloof en wandel kunnen heel verschillend zijn. Liefde, persoonlijke verantwoordelijkheid, aanvaarding en vrijheid zijn basisbegrippen in onze gemeente (Romeinen 14).

De eenheid in verscheidenheid, eenheid van hart en niet per se van denken en belijden is iets waarin de Kerk van de Nazarener een nogal unieke positie inneemt. Onze eenheid is niet zozeer te vinden in één voorgeschreven regel van gedrag en geloven. Onze leden verschillen van elkaar wat dit betreft. We leggen de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid in Christus, persoonlijke relatie met de Heer en het aanvaarden van de ander. Wij maken hierbij onderscheid tussen ’niet-essentiële en essentiële geloofs-zaken’.

W

ij zijn een ‘Wesleyaanse heiligingskerk’ binnen de Protestants evangelische opwekkingsbeweging. Dat is een hele theologische mond vol en velen geven het als volgt weer: “De Kerk van de Nazarener bevindt zich ergens in het midden tussen de traditionele kerken enerzijds en de Pinkster- en Volle Evangeliegroepen anderzijds.”

Dat is echter geen juiste weergave van de werkelijkheid.

De Kerk van de Nazarener vertoont trekken van beide kanten en probeert eigenschappen vanuit beide richtingen te verenigen. Wij zoeken naar balans tussen vrijheid en orde, emoties en ratio, nuchterheid en extase, theologie en ervaring, vrijheid en werking van de Geest met verstand.

Wat we geloven:

Wij geloven dat Jezus gestorven is voor de zonde van de hele wereld en dat God alle mensen liefheeft.

“God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende…” schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5:19. De kerk is een gezant van die boodschap van universele liefde. Dit fundamentele Bijbelse gegeven vormt de basis voor geheel ons kerk-zijn. Onze gemeente is vooral op de wereld gericht en verlangt – met God – dat ieder mens Zijn liefde en realiteit zal kennen.

Wij geloven in persoonlijke bekering, wedergeboorte en geloofszekerheid door Gods genade.

Wij leggen de nadruk op een persoonlijke relatie met God de Vader door Jezus Christus en op de zekerheid van het heil, dat Jezus door de werking van de Heilige Geest ons wil schenken.

Wij geloven in Bijbelse heiligmaking.

Heiligmaking omvat het gehele werk van vernieuwing, bevrijding en heel maken die de Heilige Geest in ons bewerkt. Wij zien heiliging niet als een reeks regels en verboden of van uiterlijkheden, doch als een genadegave Gods in de mens, ons geschonken (niet verworven) door het bloed van Christus. Lees hier meer over ‘heiliging’

Wij roepen onze leden op tot een volkomen overgave aan Christus en tot vervulling met de Geest, zodat de ‘vrucht van de Geest’ – liefde – zich in ons vormt. Wij geloven in een leven van groei. In ons gehele kerk-zijn, in onze diensten en pastoraal werk gaan wij ervan uit dat God de mens die dat wil, wonderbaarlijk veranderen kan. De vrucht van de Geest – liefde – is voor ons het enige overtuigende teken van een waarachtig geestelijk hart en leven.

De visie van de ware godsdienst als liefde (voor God, jezelf, de medemens en de schepping), is voor ons een algemeen principe. Wij zien het ene grote gebod (liefde) als norm voor alle tijden, situaties en mensen, en we willen onze leden ertoe brengen om zich in al hun levenssituaties hierdoor te laten leiden. Met John Wesley zeggen ook wij: “Heiliging is liefde uit een rein hart.”

Wij leggen de nadruk op de praktijk van het christenleven en willen onze leden op alle mogelijke wijzen hierbij inspireren en helpen.

Wij geloven in de inspiratie van de Bijbel als Woord van God, het God- en mens-zijn van Jezus Christus, en in Zijn wederkomst.

Meet The Team

In Amersfoort hebben we op twee locaties een deelgemeente. Elk van hen heeft een eigen voorganger. Maar gezamenlijk vormen ze de staf. Hieronder zie je wie dat zijn.

@Bert Woudstra

Gerrie Huizenga,
pastor Keistadkerk

Pim Kalkman,
Pastor Zuid