Gedachten rondom delen

delen maakt gelukkiger dan ontvangen

We hebben enkele gedachten voor je (en dus geen richtlijnen) die kunnen helpen bij het overdenken of en hoeveel je wilt delen met de kerk:

 • In de Bijbel staat dat God de blijmoedige gever lief heeft. (In het 2e boek aan de Corinthiërs 9: 7) Het gaat er dus vooral om je hartsgesteldheid. Niet omdat het moet, maar omdat je het graag wil.

   

 • In het Oude Testament kom je regelmatig de oproep tegen om de tienden te delen. En in het Nieuwe Testament roept Paulus ons op om de volgende woorden van Jezus onze Heer niet te vergeten: “delen maakt gelukkiger dan ontvangen”

   

 • Een Bijbelse richtlijn is dat je 10% van je inkomen durft te delen met anderen.
  Dat is veel te veel zeggen sommige christenen. En dan komen de tegenargumenten. Het hoeft niet persé 10% te zijn, want in de Bijbelse tijd betaalde men geen belasting. Je moet eerst je belasting van je bruto inkomen aftrekken. En daarna de huur of de hypotheek. En dan ook nog de andere vaste  lasten van een woning. En de kosten voor de auto. En het kleedgeld. En het levensonderhoud. Je kunt van alles bedenken. Maar wie zo redeneert, is ver verwijderd van de richtlijn van 10% die God zijn kinderen voorhoudt.

  Wie telkens redenen bedenkt om zo weinig mogelijk giften te hoeven geven is ook ver verwijderd van de levenshouding die Jezus zijn volgelingen voorhoudt: ‘Niet wie heeft, maar wie deelt is pas rijk.’

   

 • Er zijn zoveel goede doelen. En je kunt je 10% maar één keer uitgeven. In Deuteronomium 14:22-29 staat een praktische verdeling die ook vandaag nog goed te hanteren is. Daar staat namelijk dat de gelovigen de tienden twee jaar lang naar de tempel moeten brengen en daar aan offers en feestmaaltijden moeten besteden uit dankbaarheid voor alles wat God gegeven heeft. In die feestvreugde mogen de priesters en hun gezinnen delen. Maar elk derde jaar krijgen de tienden een ander doel. Dan moet het verdeeld worden onder de Levieten, de vreemdelingen, de wezen en de weduwen in de stad.

  Een richtlijn die je hieruit kan halen is: Besteed 2/3 van je giften aan kerkelijke doelen. Maar vergeet de mensen die het echt moeilijk hebben niet, dus deel ook met algemene doelen, zowel christelijke doelen (de Leviet, de weduwe, de wees) als niet-christelijke doelen (de vreemdeling).  Besteed daar 1/3 van je giften aan.

   

 • “Delen van je geld is onderdeel van je christelijke levensstijl” is een uitspraak van Michiel Nap. Wil je weten wat hij daarmee bedoelt, lees dan hier het interview met Michiel.

   

 • Een andere invalshoek die niet per sé vanuit de Bijbel komt maar misschien beter past bij het denken in onze tijd. Deze invalshoek gaat uit van de draagkracht: naarmate je meer ontvangt kan je ook meer delen.

   

  Handreiking voor het delen met de kerk, vanuit een draagvlak principe:
  Gezamenlijk bruto huishoudinkomen Bijdrage in percentage Bijdrage per maand
  tot € 1000,- 1 %   € 10,-
  tot € 2000,- 2 %   € 40,-
  tot € 3000,- 3 %   € 90,-
  tot € 4000,- 4 % € 160,-
  Enzovoort

Twee deelgemeenten, één begroting

De financiën voor de twee deelgemeenten is centraal georganiseerd. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van wat jij met ons wilt delen. We zijn een ANBI instelling zodat je hetgeen je met ons deelt in mindering kunt brengen bij de belasting.
deel
deel
deel
deel
deel

Waar geven we ons geld aan uit?

Hieronder zie je, in procenten, hoe de begroting is opgebouwd:

Salaris van de stafleden: 51%
Huisvesting van de deelgemeenten: 24%
Bijdrage aan de landelijke organisatie (district) 11%
Kinderwerk, tieners, onderwijs: 8%
Diensten op zondag voor de deelgemeenten: 4%
Onvoorzien: 1%

deel

deel

deel

deel

Ik leef van Gods goedhied
Totaal van de begroting: € 245.000,-
Verwachte inkomsten: € 245.948,-
Verwachte overschot: € 335,-

Zo deel je met ons

Hetgeen je met ons deelt is aftrekbaar voor de belasting, omdat de Kerk van de Nazarener in Amersfoort onderdeel uitmaakt van de landelijke kerk.
Deze landelijke kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen. De aftrekbaarheid geldt nadat het drempelbedrag is gepasseerd.

Met een periodieke gift welke schriftelijk is vastgelegd is een drempelbedrag niet van toepassing en daarmee is de gift voor 100% aftrekbaar. Wil je daar meer over weten, dan kun je hier het formulier met toelichting downloaden.

Wil je contact met de penningmeester?

Of heb je een goed idee op het terrein van de financiën?