Advent is de tijd van verwachting

Dat geldt voor jou persoonlijk en ook voor ons als kerk.
We maken plannen en hopen dan dat het gaat lukken.
Als gemeenschap van volgers van Jezus is het ons verlangen dat we steeds meer op Hem gaan lijken én dat we geïnspireerd worden om Zijn liefde in woord en daad uit te dragen.
Dat kunnen we niet alleen daar hebben we elkaar en onze stafleden voor nodig.
En die stafleden leven niet van brood alleen. We zijn als gemeente de verplichting aangegaan om het salaris van Gerrie, Pim, Ruurt en de voorganger van L!nk te betalen. En datzelfde geldt voor de huur en al die andere zaken.

Tot en met november hebben we uitgegeven: € 208.559

Tot en met november hebben we ontvangen:  € 198.317

Het positieve nieuws is dat we inlopen. Het tekort wordt kleiner.

Maar het minder goede nieuws is dat we er financieel niet goed voor staan. En daarom doen we een oproep.

Ook jij bent onderdeel van die gemeente. Daarom is onze verwachting dat ook jij meehelpt.
Op het moment dat je lid werd heb je ook aangegeven dat je de kerk zowel door daden (praktisch met een taak) als financieel (met geld) zou steunen.
We zijn ons bewust dat we met deze informatie een schuldgevoel bij je zouden kunnen oproepen. Dat is echter niet de intentie. We kunnen immers niet in je portemonnee kijken.
Maar stel dat je de kerk wel kunt steunen, maar daar gewoon nog niet aan gedacht hebt. Dan roepen we je nu op om dat alsnog te doen.
Mocht je willen weten hoeveel er gemiddeld gegeven wordt, dan is dat 50 tot 60 euro per maand, per lid.
De oproep in de nieuwsbrief van vorige maand heeft enkele leden gemotiveerd om ook structureel te gaan geven. Het zijn er echter nog niet genoeg.
Als jij tot de groep behoort die nog niet structureel aan de kerk geeft, dan roepen we je op om dat alsnog te doen.

Welke mogelijkheden zijn er ?

 1. Je kunt een eenmalige gift overmaken naar:
  NL15TRIO0254717500 (Triodos bank), t.n.v Kerk van Nazarener Amersfoort.
  Je moet hiervoor zelf actie ondernemen.
 2. Je kunt een periodieke gift overmaken naar:
  NL15TRIO0254717500 (Triodos bank), t.n.v Kerk van Nazarener Amersfoort.
  Je moet hiervoor zelf actie ondernemen.
 3. Je kunt een incasso voor een periodieke gift afgeven aan de penningmeester. Dan regelt hij verder alles voor je.
  Je moet hiervoor eenmalig dit formulier downloaden, invullen en opsturen naar de penningmeester.
 4. Je kunt een periodieke gift overmaken met extra belasting voordeel.
  Je moet hiervoor eenmalig dit formulier downloaden, invullen en opsturen naar de penningmeester.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande, aarzel dan niet om deze aan Jan Litjens, de penningmeester, te stellen of door te geven.

Hij zal het uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Je kunt contact met hem opnemen via het vragenformulier op de contactpagina.

Hartelijk dank,

Hans Bol, kerkenraadslid voor de financiën
Jan Litjens, penningmeester